Verwaarloosde woningen en gebouwen

De gemeente wil de verwaarlozing van woningen en gebouwen op haar grondgebied voorkomen en bestrijden. Dit is belangrijk, iedereen woont immers graag in een aantrekkelijke buurt. Bovendien kan ernstige bouwval de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar brengen.

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan dakbedekking of –gebinte, kroonlijst of dakgoten, schoorstenen, buitenmuren, voegwerk, buitenschrijnwerk of wanneer het pand niet water- en/of winddicht is.

De gemeente Bierbeek heeft op 6 februari 2020 een aangepast reglement 'Registratie verwaarloosde woningen en gebouwen' goedgekeurd. Hierin is opgenomen hoe de vaststelling van de verwaarlozing, de opname in het register, de schrapping enz. gebeurt en welke de gevolgen van opname kunnen zijn. Bij tekenen van verval worden eigenaars preventief op de hoogte gebracht van de vastgestelde gebreken.

De toestand van verwaarlozing wordt vastgesteld vanop het openbaar domein of publiekelijk toegankelijke locaties aan de hand van een technisch verslag. Deze vaststelling wordt beschreven in een administratieve akte, waarin ook foto's zijn opgenomen. Deze akte wordt door de register beheerder IGO verstuurd naar de eigenaar(s) van het verwaarloosde pand. Men kan daar nog beroep tegen aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Als er geen beroep aangetekend wordt of als het beroep verworpen wordt, dan wordt het pand effectief opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

De gemeente en in het bijzonder de technisch adviseur van het woonproject biedt ondersteuning en begeleiding bij herstel aan de eigenaars indien nodig.