Sociale dienst - OCMW

Iedereen heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel iedereen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Een menswaardig leven leiden betekent minimaal dat je je kan voeden, kleden, huisvesten, verzorgen en je toegang hebt tot gezondheidszorg. Maatschappelijke dienstverlening kan verschillende vormen aannemen.

De sociale dienst zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke opdracht. De maatschappelijk werker gaat samen met jou op zoek naar mogelijkheden om je leefsituatie te verbeteren of problemen op te lossen.