Sociale dienst - OCMW

Iedereen moet in staat zijn een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Een menswaardig leven leiden betekent minimaal dat je je kan voeden, kleden, huisvesting krijgen, verzorgen en dat je toegang hebt tot gezondheidszorg en andere diensten.

Als je daar problemen mee ondervindt, kan je beroep doen op het OCMW. De sociale dienst zorgt ervoor dat je hulp op maat krijgt. De maatschappelijk werker gaat samen met jou op zoek naar mogelijkheden om je leefsituatie te verbeteren of problemen op te lossen.