Schuldhulpverlening

Deze hulpverlening is gericht op mensen die geen zicht meer hebben op hun budget, inkomsten en uitgaven, mensen die betalingsmoeilijkheden ondervinden en hierover informatie en advies willen om weer orde op zaken te stellen.

In de eerste plaats gaat de maatschappelijk werker, samen met jou, een overzicht maken van je inkomsten en uitgaven. Aan de hand van deze gegevens en afhankelijk van je bereidheid om de problemen aan te pakken, wordt er een budgetbegeleiding of een budgetbeheer opgestart.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende vormen van schuldhulpverlening: