Adviesraden

In een democratie is het beleid van en voor iedereen. Om de 6 jaar verkiezen we een gemeenteraad, die het beleid uitstippelt samen met de betrokken ambtenaren.

Keuzevrijheid en inspraak mogen niet stoppen in het stemhokje.
Daarom werkt onze gemeente al jarenlang samen met adviesraden, waar de communicatie interactief is: het bestuur informeert en consulteert de adviesraad over belangrijke beleidsbeslissingen, de adviesraad geeft waardevolle adviezen aan het bestuur.

Sommige adviesraden organiseren ook vorming of activiteiten voor hun leden of voor het grote publiek, vaak samen met de verenigingen.

Een aantal adviesraden ontbreken in onderstaande lijst. Ofwel werken zij onregelmatig ofwel zijn zij afgeschaft of vervangen. Informatie hierover kan je inwinnen bij de communicatiedienst of bij de bevoegde ambtenaar-secretaris.