Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS)

In Bierbeek zijn tal van mensen en verenigingen actief betrokken bij het Zuiden. Zij zetten zich in om structureel onrecht in de wereld aan te pakken en zijn de eerste partners voor het gemeentelijk beleid voor internationale samenwerking.

De Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS) is de spreekbuis van deze mensen en organisaties in onze gemeente, we ondersteunen deze organisaties en organiseren ook af en toe samen met hen een activiteit.
De GRIS vergadert 3 à 4 per per jaar en zorgt ook voor bekendmaking via de gemeentelijke infokanalen.