Openbaarheid

Bierbeek voert een moderne en toekomstgerichte communicatie. Iedere Bierbekenaar is een volwaardige klant en heeft recht op een vriendelijke, correcte en efficiënte dienstverlening. Informatie is daarbij van levensbelang.
Alle verslagen van gemeenteraad, OCMW-raad en politieraad zijn openbaar (behalve als het over persoonsgegevens gaat). Je vindt deze, na goedkeuring, op de website of je kan de verslagen komen inkijken in het gemeentehuis, het OCMW of de bibliotheek. Ook alle reglementen worden bekendgemaakt. Het decreet op de openbaarheid van bestuur geeft je als burger een aantal rechten, o.a. om een vraag te stellen in de gemeenteraad.

Meer informatie nodig? Je kan steeds de bevoegde dienst contacteren of als je niet weet waarnaartoe, kan je contact opnemen met het onthaal - 016 46 01 75 - info@bierbeek.be.

Wil je iets melden? Heb je een klacht? Vul het formulier in op de homepage. De gemeentediensten helpen je zo snel mogelijk voort.