Pleegzorg

Sinds 2023 mag Bierbeek zich pleegzorggemeente noemen. Samen met Pleegzorg Vlaams-Brabant zet Bierbeek zich in om de belangen van kinderen en jongeren in pleegzorg te behartigen. Op die manier willen we voor hen de best mogelijke zorg en ondersteuning voorzien.

Ook de pleegouders verliezen we niet uit het oog; ook zij kunnen rekenen op de nodige ondersteuning. 

Contactgegevens Pleegzorg Vlaams-Brabant: 016 35 94 70 - info@pleegzorgvbb.be - www.pleegzorg.be 

Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, voor volwassenen met een handicap of een psychiatrische problematiek (pleeggasten), die niet thuis kunnen of mogen wonen. Pleeggezinnen bieden gedurende die tijd opvang en zorg aan pleegkinderen en -gasten. Ze doen dit vrijwillig, maar met de steun van een dienst van pleegzorg. Pleegzorg kan duren tot het pleegkind of -gast weer naar huis kan, of zelfstandig kan gaan wonen.
In Bierbeek zijn er momenteel 14 pleeggezinnen die samen 17 pleegkinderen of -gasten opvangen. Ben je pleegouder en geïnteresseerd in het ondersteuningsaanbod van de gemeente?