Naar school

Gemeentelijke Basisschool 't Klavertje Bierbeek

Schoolstraat 37 - Bierbeek - 016 46 37 02 – directie@gemeenteschoolbierbeek.bewww.gemeenteschoolbierbeek.be

Er zijn kleutervestigingen in:

  • Bierbeek-centrum: Speelpleinstraat 10 D - Bierbeek - 016 46 87 98
  • Lovenjoel: Stationsstraat 76 - Lovenjoel - 016 46 32 44
  • Opvelp: Hoegaardsesteenweg 10 A - Opvelp - 016 73 43 97

Voor nieuwe kleuters zijn er ieder trimester welkomstdagen voorzien, meer info is te verkrijgen bij de school.

Vrije gemengde basis- en kleuterschool De Kinderberg

Bergstraat 18 - Bierbeek - 016 46 40 37 - directie@vrijeschoolbierbeek.bewww.vrijeschoolbierbeek.be 

Sint-Pietersschool

Kloosterstraat 2 - Korbeek-Lo - 016 46 03 60 – info@sint-pieterschool.bewww.sint-pietersschool.be

Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs Ten Desselaer

Klein Park 6 – Lovenjoel - 016 85 21 70 - directie@tendesselaer.be www.tendesselaer.be

Aanbod voor kinderen die moeilijkheden ervaren in de sociale interactie (type 3) en autisme-spectrum-stoornissen (type 9). 

Aanmelden via elektronisch systeem 'Meld je aan'

Sinds schooljaar 2020-2021 kan je alleen nog centraal aanmelden via een elektronisch aanmeldingssysteem (https://meldjeaan.leuven.be/).