Naar school

Scholen in Bierbeek

Gemeentelijke Basisschool 't Klavertje Bierbeek

Schoolstraat 37 - Bierbeek - 016 46 37 02 – directie@gemeenteschoolbierbeek.bewww.gemeenteschoolbierbeek.be

Er zijn kleutervestigingen in:

  • Bierbeek-centrum: Speelpleinstraat 10 D - Bierbeek - 016 46 87 98
  • Lovenjoel: Stationsstraat 76 - Lovenjoel - 016 46 32 44
  • Opvelp: Hoegaardsesteenweg 10 B - Opvelp - 016 73 43 97

Voor nieuwe kleuters zijn er ieder trimester welkomstdagen voorzien, meer info is te verkrijgen bij de school.

Vrije gemengde basis- en kleuterschool De Kinderberg

Bergstraat 18 - Bierbeek - 016 46 40 37 - directie@vrijeschoolbierbeek.bewww.vrijeschoolbierbeek.be 

Sint-Pietersschool

Kloosterstraat 2 - Korbeek-Lo - 016 46 03 60 – directie@sint-pietersschool.be - www.sint-pietersschool.be

Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs Ten Desselaer

Klein Park 4 – Lovenjoel - 016 85 21 70 - directie@tendesselaer.be www.tendesselaer.be

Aanbod voor kinderen die moeilijkheden ervaren in de sociale interactie (type 3) en autisme-spectrum-stoornissen (type 9). 

Aanmelden via elektronisch systeem 'Meld je aan'

Alle Bierbeekse scholen maken gebruik van het elektronisch aanmeldingssysteem. Zo wil men het voor alle ouders gemakkelijker maken en iedereen een gelijke kans geven om in te schrijven in een school naar keuze.

Het systeem 'Meld-je-aan' is overigens ook veralgemeend voor de scholen in Leuven, Herent en Oud-Heverlee. Meer info vind je op https://meldjeaan.leuven.be.

Hoe gaat het in zijn werk?

Concreet gaat de inschrijving in 3 fasen:

  • je meldt je kind aan via 'Meld-je-aan'
  • je ontvangt een e-mail met bevestiging
  • je schrijft je kind in de school in

Broers en zussen en kinderen van personeel krijgen voorrang.

De vrije plaatsen worden verdeeld rekening houdende met indicator- en niet-indicatorleerlingen, afstand van school tot domicilie en voorkeur van de ouders.

Schooljaar 2023-2024

Om iedereen een gelijke kans te geven om in te schrijven in een school naar keuze, werken we met een elektronisch aanmeldingssysteem. Alle kinderen geboren in 2021 moeten zich nu aanmelden en inschrijven, ook al starten ze pas op 1 september 2024.
Vanaf 10 januari (9 uur) tot en met dinsdag 24 januari 2023 (17 uur) krijgen broers en zussen voorrang.

Voor andere kinderen kan je je aanmelden tijdens de tweede aanmeldperiode vanaf 28 februari (9 uur) tot en met 21 maart 2023 (17 uur). Ouders met kinderen geboren in 2021, krijgen een infobrochure thuis gestuurd waarin alles uitgelegd wordt. Deze brochure zal ook digitaal te vinden zijn op onze website.

Aanmelden doe je via https://meldjeaan.leuven.be/