Naar school

Gemeentelijke Basisschool 't Klavertje Bierbeek

Schoolstraat 37 - Bierbeek - 016 46 37 02 – directie@gemeenteschoolbierbeek.bewww.gemeenteschoolbierbeek.be

Er zijn kleutervestigingen in:

  • Bierbeek-centrum: Speelpleinstraat 10 D - Bierbeek - 016 46 87 98
  • Lovenjoel: Stationsstraat 76 - Lovenjoel - 016 46 32 44
  • Opvelp: Hoegaardsesteenweg 10 B - Opvelp - 016 73 43 97

Voor nieuwe kleuters zijn er ieder trimester welkomstdagen voorzien, meer info is te verkrijgen bij de school.

Vrije gemengde basis- en kleuterschool De Kinderberg

Bergstraat 18 - Bierbeek - 016 46 40 37 - directie@vrijeschoolbierbeek.bewww.vrijeschoolbierbeek.be 

Sint-Pietersschool

Kloosterstraat 2 - Korbeek-Lo - 016 46 03 60 – directie@sint-pietersschool.be - www.sint-pietersschool.be

Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs Ten Desselaer

Klein Park 4 – Lovenjoel - 016 85 21 70 - directie@tendesselaer.be www.tendesselaer.be

Aanbod voor kinderen die moeilijkheden ervaren in de sociale interactie (type 3) en autisme-spectrum-stoornissen (type 9). 

Aanmelden via elektronisch systeem 'Meld je aan'

Alle Bierbeekse scholen maken gebruik van het elektronisch aanmeldingssysteem. Zo wil men het voor alle ouders gemakkelijker maken en iedereen een gelijke kans geven om in te schrijven in een school naar keuze.

Het systeem 'Meld-je-aan' is overigens ook veralgemeend voor de scholen in Leuven, Herent en Oud-Heverlee. Meer info vind je op https://meldjeaan.leuven.be.

Hoe gaat het in zijn werk?

Concreet gaat de inschrijving in 3 fasen:

  • je meldt je kind aan via 'Meld-je-aan'
  • je ontvangt een e-mail met bevestiging
  • je schrijft je kind in de school in

Broers en zussen en kinderen van personeel krijgen voorrang.

De vrije plaatsen worden verdeeld rekening houdende met indicator- en niet-indicatorleerlingen, afstand van school tot domicilie en voorkeur van de ouders.

Schooljaar 2022-2023

Voor inschrijving voor het schooljaar 2022-2023 in Leuven, Herent, Bierbeek of Oud-Heverlee kan je jouw kind aanmelden tijdens de voorrangsperiode (broer/zus en kind van personeel) die start op 11 januari 2022 om 9 uur. Indien jouw kind niet tot de voorrangsgroep behoort, kan je jouw kind aanmelden tijdens de tweede aanmeldperiode, die start op 1 maart 2022 om 9 uur. Voor inschrijvingen in het lopende schooljaar contacteer je best de school van jouw voorkeur.

Aanmelden doe je via https://meldjeaan.leuven.be/