Zorgzaam Bierbeek

Adem (het vroegere Ave Regina) en de gemeente Bierbeek dienden samen een project in, in het kader van 'Zorgzame Buurten'.

Met het project dagen we de inwoners van Bierbeek uit om van hun gemeente een zorgzame gemeente te maken. Tegelijk breken we de muren rond Adem open, betrekken we mensen van buitenaf en creëren we kansen voor ontmoeting. We geven deze jongeren een plaats in Bierbeek én in de samenleving. Bovendien bieden we ze een oefenplaats voor sociale vaardigheden waardoor hun kansen op inclusie in de samenleving vergroten.

Welkom met je engagement

Daarvoor willen we een duurzaam systeem opzetten zodat het project ook ingeburgerd geraakt in de gemeente. We zullen dit realiseren via uiteenlopende initiatieven en engagementen en hopen daarbij op input van zowel inwoners van de gemeente als van de kinderen van Adem. De wederkerigheid is hierin heel belangrijk.


Enkele voorbeelden:

  • Gras maaien bij iemand uit de buurt die dat zelf niet meer zo goed kan
  • Gaan spelen in een speelgezin
  • Samen de hond uitlaten waardoor de jongere een band kan aangaan met zowel hond als baasje
  • Voorlezen in de leefgroep, huiswerk begeleiden, koken…

Inwoners die instappen in het project moeten geen professionals zijn op vlak van opvoeden. Daarvoor zet Adem een trajectbegeleider in die zowel kinderen als inwoners ondersteunt. Zij is er om op vragen te beantwoorden, drempels te overbruggen en bij te staan met tips en tricks.

Wie geprikkeld is en mee wil bouwen aan een zorgzaam Bierbeek, kan contact opnemen via 0496 567 716 of els.demartelaer@eerste-lijn.be