Subsidies welzijnsprojecten

Tal van inwoners slaan elk jaar de handen in elkaar om van onze gemeente een warme plek te maken voor iedereen. Ook voor wie uit de boot dreigt te vallen.

Elk jaar krijgt de gemeente vragen om extra subsidies. Om dit een beetje te stroomlijnen, adviseerde de Welzijns- en Ouderenraad een nieuw subsidiereglement voor welzijnsorganisaties. Bierbeek kan geen grote, structurele subsidies geven maar kan wel kleine concrete projecten steunen.

In het nieuwe reglement worden een aantal voorwaarden voorzien en kunnen Bierbeekse voorzieningen, maar ook andere welzijnsorganisaties die specifieke diensten verlenen aan Bierbekenaren, een kleine projectsubsidie aanvragen. Het gaat dan concreet om specifieke projecten die de normale werking van de organisatie overstijgen en waarvoor de verenigingen of organisaties niet uit normale middelen kunnen putten.

Wie kan een project aanvragen?

De initiatiefnemers kunnen zijn:

  • een of meer inwoners van Bierbeek
  • verenigingen en organisaties die in Bierbeek werken
  • verenigingen en organisaties die diensten verlenen aan inwoners van Bierbeek
  • verenigingen en organisaties waarbij inwoners van Bierbeek betrokken zijn

Voorwaarden

  • De aanvrager kan een duidelijke link met Bierbeek omschrijven
  • De aanvrager kan aantonen dat het project een welzijnsdoel nastreeft
  • De aanvrager kan aantonen dat het project de normale werking overstijgt of een toegevoegde waarde heeft
  • De aanvrager kan aantonen dat het project open staat voor iedereen zonder onderscheid, die deel uitmaakt van het doelpubliek
  • De projecten mogen lopende zijn in het jaar van de aanvraag of mogen opstarten in dat jaar of het jaar nadien

De aanvraag moet gebeuren voor 1 oktober. Vul de aanvraag snel en volledig in via ons e-loket (link onderaan deze pagina) of bezorg ons per post het ingevulde formulier (deze vind je onderaan deze pagina).