Aanwervingen

Werken voor Bierbeek : je talenten inzetten en elke dag het verschil maken voor de gemeente en haar inwoners!

In Bierbeek maken we werk van een modern personeelsbeleid en zorgen we voor een slagkrachtig personeelsbestand met ongeveer 150 medewerkers, onderwijs incluis. In onze gemeente staan de ambtenaren ten dienste van de hele gemeente. Het is die betrokkenheid bij de lokale context, de wisselwerking met de inwoners, verenigingen, organisaties en de co-creatie met bestuurders die het beleid ten goede komt.

We vinden dat iedere inwoner recht heeft op een uitstekende dienstverlening die kwalitatief, klantgericht en toegankelijk is. We willen de komende jaren sterk inzetten op een dynamisch dienstverleningsconcept dat cruciaal is voor de realisatie van deze ambities.

Wil je mee vorm geven aan het welzijn van alle Bierbekenaren en aan een duurzame ontwikkeling van onze mooie gemeente?

De gemeente en het OCMW van Bierbeek werven aan:

1. EEN VOLTIJDS DIENSTHOOFD ALGEMENE ZAKEN (A1a-A3a) (m/v) BIJ DE GEMEENTE

2. EEN VOLTIJDS DIENSTHOOFD WELZIJN (A1a-A3a) (m/v) BIJ HET OCMW

ALLEBEI IN STATUTAIR VERBAND (met aanleg wervingsreserve van 3 jaar)

Hoofddoel van de functie

Als diensthoofd Algemene Zaken sta je in voor de leiding en coördinatie van de dienst Algemene Zaken. De dienst Algemene Zaken omvat de dienst interne zaken, de dienst externe zaken en de dienst burgerzaken (samen een 10-tal medewerkers).

Als diensthoofd Welzijn sta je in voor de leiding en coördinatie van de dienst Welzijn. De dienst Welzijn omvat de sociale dienst en de thuiszorgdienst van het OCMW en de gemeentelijke dienst Welzijns- en gezondheidsbeleid (samen een 20-tal medewerkers).

Je stuurt de medewerkers van de dienst aan, biedt ondersteuning, coacht en adviseert de medewerkers. Dit doe je op een kwaliteitsvolle manier met een optimale klantgerichtheid als doel. Je neemt een beleidsondersteunende rol aan waarbij je het beleid adviseert, beleidsvoorstellen formuleert, de beleidsvoering opvolgt, evalueert en bijstuurt. Je legt de link tussen het beleid en de uitvoering en je zorgt voor een samenhangend lokaal beleid tussen de verschillende interne en externe partners.

Als diensthoofd ben je lid van het managementteam.

3. EEN VOLTIJDSE WERKLEIDER TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST (C4 - C5) (m/v)

IN STATUTAIR VERBAND (met aanleg wervingsreserve van 3 jaar)

Hoofddoel van de functie

Als werkleider Technische Uitvoeringsdienst (TUD) sta je in voor de dagelijkse operationele leiding van de ploegen binnen de TUD (ploeg Openbare Werken - ploeg Openbaar Groen en Logistieke dienst).

4. EEN VOLTIJDSE MEDEWERKER LOGISTIEKE DIENST (D1 - D3) (m/v)

IN CONTRACTUEEL VERBAND (met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar)

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van de logistieke dienst en staat in voor het onderhoud en de netheid van de vrijetijdinfrastructuur en het gemeentehuis. Je geeft logistieke ondersteuning aan de verschillende gemeentelijke diensten en de gebruikers van het vrijetijdscentrum.

Je houdt toezicht binnen het vrijetijdscentrum en het gemeentehuis en je bent een aanspreekpunt voor bezoekers en gebruikers van het vrijetijdscentrum.

Algemene voorwaarden voor alle jobs:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis eigen per functie
 • in het bezit zijn van het vereiste diploma
 • slagen voor een selectieprocedure (schriftelijke proef en mondelinge proef)

Specifieke voorwaarden

voor diensthoofd algemene zaken (1):

 • in het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 • twee jaar relevante en aantoonbare ervaring hebben in een openbare sector of in een soortgelijke functie

voor diensthoofd Welzijn (2):

 • in het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 • twee jaar relevante en aantoonbare ervaring hebben in de sociale/welzijnssector of bij een openbare sector of in een soortgelijke functie (welzijn)

voor werkleider TUD (3):

 • in het bezit zijn van een diploma secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • minimaal 4 jaren relevante beroepservaring hebben
 • houder zijn van een rijbewijs B

voor medewerker logistieke dienst (4):

 • bereid zijn te werken in een ploegensysteem met ook avonddienst : 5 werkdagen per week (waaronder ook 2 of 3 zaterdagen per maand), roulatie binnen 3 vaste dagroosters, regelmatig werken op zondag, regelmatige wachtdienst tijdens het weekend
 • houder zijn van een rijbewijs B

Interesse?

Stuur je kandidatuur vergezeld van je curriculum vitae, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) ten laatste op 15 februari 2020 naar het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek.

Inlichtingen: lees de specifieke aanwervingsberichten hieronder

personeelsdienst - Frans Moldenaers - 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be

Spontaan solliciteren

Wilt u spontaan solliciteren bij de gemeente of het OCMW van Bierbeek? Dat kan door in te schrijven in ons sollicitatiebestand. Wij houden u op de hoogte van onze vacatures.

Vul het formulier 'spontane sollicitatie' in en bezorg het aan het gemeentebestuur t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek of aan personeel@bierbeek.be.

Elders solliciteren?

 • Solliciteren bij het Woonzorgcentum? Contacteer WZC d'Eycken Brug - Bergenlaan 5 - 3360 Bierbeek - tel: 016 88 58 64 - personeelsdienst@deyckenbrug.be.
 • Ook de lokale politie is altijd op zoek naar nieuwe inspecteurs of andere personeelsleden: www.jobpol.be/nl