Aanwervingen

Werken voor Bierbeek : je talenten inzetten en elke dag het verschil maken voor de gemeente en haar inwoners!

In Bierbeek maken we werk van een modern personeelsbeleid en zorgen we voor een slagkrachtig personeelsbestand met ongeveer 150 medewerkers, onderwijs incluis. In onze gemeente staan de ambtenaren ten dienste van de hele gemeente. Het is die betrokkenheid bij de lokale context, de wisselwerking met de inwoners, verenigingen, organisaties en de co-creatie met bestuurders die het beleid ten goede komt.

We vinden dat iedere inwoner recht heeft op een uitstekende dienstverlening die kwalitatief, klantgericht en toegankelijk is. We willen de komende jaren sterk inzetten op een dynamisch dienstverleningsconcept dat cruciaal is voor de realisatie van deze ambities.

Wil je mee vorm geven aan het welzijn van alle Bierbekenaren en aan een duurzame ontwikkeling van onze mooie gemeente?

Op dit moment zijn er drie vacatures en de aanleg van een wervingsreserve
(alle info via de respectievelijke tegels onderaan de pagina):

- diensthoofd welzijn (A1a-A3a,statutair)

Kandidaturen: Uiterlijk op 30 september 2020

Functiebeschrijvingen, selectiecriteria en toelatingsvoorwaarden: 
hieronder terug te vinden bij de betreffende vacature.

- bibliotheekassistent (voor aanleg wervingsreserve)

Kandidaturen: Uiterlijk op 15 september 2020

Functiebeschrijvingen, selectiecriteria en toelatingsvoorwaarden: 
hieronder terug te vinden bij de betreffende vacature.