Dienstverlening

In het gemeentehuis zitten drie diensten: de gemeentelijke administratieve diensten, het OCMW en het wijkkantoor van de lokale politie Lubbeek.

Het decreet lokaal bestuur heeft de gemeente en het OCMW laten bestaan als twee verschillende entiteiten, zij het dat beide in de praktijk efficiënt met elkaar samenwerken. De algemeen directeur leidt beide diensten, de financieel directeur verzorgt het financiële luik.

Hieronder kan de geïnteresseerde kennisnemen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en de deontologische code van de gemeentediensten.