In&Uit Bierbeek

Tien keer per jaar krijg je de belangrijkste informatie van onze gemeente thuis bezorgd via het informatieblad In&Uit. Alle inwoners van Bierbeek krijgen dit blad gratis in de bus. 

Editie gemist? De laatste edities kan je online lezen of downloaden onderaan deze pagina. 

Wie niet in Bierbeek woont, kan de In&Uit via deze pagina lezen of een exemplaar laten opsturen. Voor het opsturen rekenen we frankeringskosten aan van € 23,60 per kalenderjaar (2023). Je kan dit aanvragen bij het secretariaat, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek – 016 46 87 72 – secretariaat@bierbeek.be

Een oude editie nodig? Die kan je opvragen bij de communicatiedienst - communicatie@bierbeek.be (vermeld duidelijk de jaargang en het nummer).

Voor verenigingen 

Geef je de promotie van jouw activiteit graag een duwtje in de rug? Dan kan die opgenomen worden in de UiT-agenda! Publiceer de activiteit in de UiT-databank (https://www.uitdatabank.be/login/nl?referer=https%3A%2F%2Fwww.uitdatabank.be%2Fevent), vul zeker de datum en postcode correct in.

Info die te laat aangeleverd wordt, kan niet opgenomen worden in het infoblad.

Artikels

Artikels kunnen bezorgd worden aan de communicatiedienst via communicatie@bierbeek.be. De redactieraad beslist of en hoe een artikel kan verschijnen. 

Info die te laat aangeleverd wordt, kan niet opgenomen worden in het infoblad.

Deadlines in&uit 2023

  • editie november & december (verschijnt in de week van 30 oktober)
    • deadline artikels 2 oktober / deadline UiT-databank 9 oktober 
  • editie januari 2024 (verschijnt in de week van 18 december) 
    • deadline artikels 20 november / deadline UiT-databank 27 november