Intercommunales en verenigingen

Het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente:

  • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
  • de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.
Intercommunales en verenigingen waar de gemeente Bierbeek mee samenwerkt
Intercommunales en verenigingen waar het OCMW Bierbeek mee samenwerkt

De gemeente Bierbeek maakt deel uit van de Hulpverleningzone Oost Vlaams-Brabant. Burgemeester Johan Vanhulst is lid van de zoneraad en het zonecollege. Je vindt alle informatie over deze vergaderingen op https://oost-vlaams-brabant.hulpverleningszone.be/pagina/zoneraad-en-zonecollege.