Intercommunales en verenigingen

Het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente:

  • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
  • de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.
Intercommunales en verenigingen waar de gemeente Bierbeek mee samenwerkt

 

Intercommunales en verenigingen waar het OCMW Bierbeek mee samenwerkt