Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met mobiliteit en ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen. Mensen worden aangemoedigd om deze te komen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Op dit moment kan je alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/bierbeek

 
Aankondiging Openbaar onderzoek 'opheffing van voetweg 44'

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van grafisch plan tot opheffing van voetweg 44 aan een openbaar onderzoek van 13 januari 2020 tot en met 12 februari 2020.

De beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van grafisch plan tot opheffing van de gemeenteweg liggen ter inzage in het gemeentehuis van Bierbeek, Speelpleinstraat 8.

Opmerkingen en bezwaren worden schriftelijk of digitaal bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, stedenbouw@bierbeek.be. Ze kunnen ook afgegeven worden aan de dienst Omgeving in het gemeentehuis. 

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

De provincie maakt werk van een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven. Ze heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. De provincie wil graag weten wat jij ervan vindt?

Tijdens de publieke raadpleging kan je je opmerkingen en suggesties kwijt. De raadpleging loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.

Wil je meer weten? Surf naar www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be.