Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met mobiliteit en ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen. Mensen worden aangemoedigd om deze te komen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Op dit moment kan je alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/bierbeek

Publieke inspraak over het plan MER voor de Stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027
Uiterlijk op 22/12/2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheersplannen en de bijhorende maatregelen vastleggen. Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te brengen wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kan vanaf 19 april tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Deze nota kan je downloaden op www.volvanwater.be of op www.mervlaanderen.be. Of u kan de nota inkijken in het gemeentehuis.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar
www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.