Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met mobiliteit en ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen. Mensen worden aangemoedigd om deze te komen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Op dit moment kan je alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/bierbeek

 
Aankondiging Openbaar onderzoek 'voorlopige vaststelling rooilijn- en innemingsplan en wegenisontwerp Wijnenberg'

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van rooilijn- en innemingsplan en het wegenisontwerp aan een openbaar onderzoek van 8 februari tot en met 9 maart 2021.

De beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van rooilijn- en innemingsplan liggen ter inzage in het gemeentehuis van Bierbeek, Speelpleinstraat 8.

Opmerkingen en bezwaren worden schriftelijk of digitaal bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, stedenbouw@bierbeek.be. Ze kunnen ook afgegeven worden aan de dienst Omgeving in het gemeentehuis.