Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met mobiliteit en ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen. Mensen worden aangemoedigd om deze te komen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Op dit moment kan je alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/bierbeek

De omgevingsvergunningsdossiers kunnen digitaal geraadpleegd worden via het Inzageloket. Meer bepaald tijdens de fases dat dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is.

Het Inzageloket vervangt het publiek loket, waarbij je voor het raadplegen van het gehele dossier nog altijd naar het gemeentehuis diende te gaan

Lopende openbare onderzoeken

  • Kasseiweg Nieuwe Geldenaaksebaan 

Van 7 juli tot en met 5 augustus 2024 loopt een openbaar onderzoek. Meer info via www.bierbeek.be/openbaar-onderzoek-nieuwe-geldenaaksebaan 

  • Kasseiweg Bevekomsestraat

Van 7 juli tot en met 5 augustus 2024 loopt een openbaar onderzoek. Meer info via www.bierbeek.be/openbaar-onderzoek-bevekomsestraat 

  • Onteigeningen Kraaiberg - openbaar onderzoek 

Van 1 tot en met 31 juli 2024 loopt een openbaar onderzoek m.b.t. onteigeningen op Kraaiberg. Meer info via www.bierbeek.be/kraaiberg

  • Voorlopige vaststelling opheffing van gemeenteweg nr. 6 en chemin particulier 

Van 1 tot en met 31 juli 2024 loopt een openbaar onderzoek, meer info via www.bierbeek.be/gemeenteweg6