Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met mobiliteit en ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen. Mensen worden aangemoedigd om deze te komen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Op dit moment kan je alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/bierbeek

Lopende openbare onderzoeken

 • Voorlopige vaststelling verplaatsing voetweg 90

  De gemeenteraad van Bierbeek heeft in zitting van 2 maart 2023 de verplaatsing van voetweg 90 met het rooilijnplan voorlopig vastgesteld.

  Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van grafisch plan tot verplaatsing van voetweg 90 aan een openbaar onderzoek van 7 april 2023 tot en met 8 mei 2023.

  De beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van het rooilijnplan liggen ter inzage in het gemeentehuis van Bierbeek, Speelpleinstraat 8.

  Opmerkingen en bezwaren worden schriftelijk of digitaal bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek; omgeving@bierbeek.be.

  Ze kunnen ook afgegeven worden aan de dienst Omgeving in het gemeentehuis.