Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met mobiliteit en ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen. Mensen worden aangemoedigd om deze te komen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Op dit moment kan je alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/bierbeek

 
Openbaar onderzoek RUP Sint-Kamillus

De gemeente Bierbeek onderwerpt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sint-Kamillus aan een openbaar onderzoek van woensdag 25 september 2019 tot en met 24 november 2019. Het ontwerp ligt ter inzage in het gemeentehuis en staat op de gemeentelijke website.

Adviezen, opmerkingen en bezwaren dienen verstuurd te worden aan de GECORO, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek of kunnen afgegeven worden aan de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Je vindt het ontwerp GRUP en alle plannen hieronder.