RUP Melkerijsite

Het openbaar onderzoek m.b.t. het RUP liep af op 10 september 2022. 

Op deze pagina vind je alle info over het RUP Melkerijsite.

  • Presentatie infoavond maart 2021 
  • Scopingnota voor het RUP. Deze nota werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 21 december 2020. 
  • Voorlopige vaststelling openbaar onderzoek (publicatiedatum 04/07/2022):

    De gemeente Bierbeek onderwerpt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Melkerijsite aan een openbaar onderzoek van 12 juli 2022 tot en met 10 september 2022. Het ontwerp ligt ter inzage in het gemeentehuis en staat op de gemeentelijke website. Adviezen, opmerkingen en bezwaren dienen verstuurd te worden aan de GECORO, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek of kunnen afgegeven worden aan de dienst Omgeving in het gemeentehuis.