Landbouwraad

De landbouwraad is een inspraakorgaan waar alle actieve landbouwers lid van kunnen worden. De raad komt 4 keer per jaar samen en bespreekt een aantal zaken die met landbouw en milieubeleid te maken hebben. De landbouwraad geeft regelmatig advies aan het gemeentebestuur.

De landbouwraad is ook betrokken bij een aantal activiteiten die de landbouwactiviteiten in de kijker willen zetten, zoals het Bierbeeks Boerenbuitenpad.