Jeugdraad

De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Het is een verzameling jonge mensen die zich bekommeren om wat het gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren.

De jeugdraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging. Zo‘n advies kan gaan over subsidies en reglementen maar ook over speelterreinen, jeugdlokalen, fietspaden, en jeugdevenementen.