Memoranda 2025-2031

De adviesraden stellen op het einde van de legislatuur van de gemeenteraad een memorandum op en bezorgen dit aan alle actoren van en voor het lokaal beleid.

Tijdens de gemeenteraad van 29 februari 2024 werden de memoranda van de adviesraden overhandigd. Je kan ze hieronder nalezen.