Sportraad

De sportraad is het adviesorgaan binnen de gemeente waarin alle verenigingen, groeperingen, personen of organisaties, die binnen de gemeente actief zijn, gegroepeerd zijn en inspraak hebben bij het sportgebeuren. Op eigen initiatief of op vraag van het college of de gemeenteraad zal de sportraad advies leveren over belangrijke dossiers. De sportraad fungeert ook als communicatiekanaal tussen de sportbeoefenaars en het gemeentebestuur.

De sportraad bestaat uit een Algemene Vergadering die 1 à 2 keer per jaar samenkomt en een Raad van Bestuur die maandelijks samenkomt. De schepen van sport en de sportfunctionaris wonen de vergaderingen als waarnemend lid bij.

Ook jij of jouw vereniging kan dus zetelen in de sportraad. Indien je als vereniging wenst aan te sluiten neem je best contact op met de sportdienst.