Budgetbeheer

Als je moeilijkheden hebt met het beheren van je budget, kan je beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houdt je je budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt je budget beheerd door je maatschappelijk werk(st)er.

Voorwaarden

  • Je woont in Bierbeek.
  • Je schulden zijn beperkt.
  • Je hebt geen verslavingsproblematiek.
  • Je werkt actief mee om je budget op orde te krijgen.

Procedure

Eerste gesprek

Je maak een afspraak met een schuldhulpverlener van het OCMW.

 

Overzicht

We maken samen een financieel overzicht met alle inkomsten, uitgaven en afbetalingen. Een vast bedrag voor wekelijks of maandelijks huishoudgeld wordt vastgelegd.

 

Budgetbeheerrekening

Het OCMW opent een budgetbeheerrekening op jouw naam. Al uw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Uw maatschappelijk werker beheert deze rekening en zal er uw kosten en eventuele schulden mee afbetalen. Zelf kan je via deze rekening geen verrichtingen doen. Wel kan je de verrichtingen bekijken.

 

Afbouw budgetbeheer

Het budgetbeheer kan beëindigd worden wanneer de schulden voldoende afbetaald zijn en je opnieuw in staat bent je budget zelfstandig te beheren. Het afbouwtraject wordt begeleid door BIZ Oost-Brabant.

 

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Inkomstenbewijzen (loonfiches, bankuittreksels, etc.)
  • Uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteit, water, telefonie, internet, medische kosten, etc.) 
  • Aanslagbiljet van de belastingen
  • Kredietovereenkomsten en leningscontracten
  • Brieven van schuldeisers