Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een hulpverlener je kan helpen bij de afbouw van jeschulden ten gevolge van een consumentenkrediet, maar ook bij de afbouw van je huurschulden, je energieschulden, enz. Concreet gebeurt dit door een afbetalingsplan af te spreken met de schuldeiser(s) en/of door de schuld(en) te betwisten. Dit kan samengaan met budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Voorwaarden

 • Je bent cliënt bij het OCMW.
 • Je hebt een ernstig schuldenprobleem.

Procedure

Onderhandeling

Er wordt met de schuldeiser(s) onderhandeld over een passende betalingsregeling. Dit kan in verscheidene vormen: de schuld betwisten, aanvraag tot uitstel van betaling, aanvraag tot vermindering van schuld en/of aanvraag tot spreidingsplan.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Inkomstenbewijzen (loonfiches, bankuittreksels, etc.)
 • Uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteit, water, telefonie, internet, medische kosten, etc.)
 • Aanslagbiljet van de belastingen
 • Kredietovereenkomsten en leningscontracten
 • Brieven van schuldeisers

Een consumentenkrediet is elk krediet dat voor iets anders gebruikt wordt danĀ om de aankoop van een onroerend goed te financieren: auto, elektrisch huishoudapparatuur, reizen, huwelijk, enz..

Het kan gaan om:

 • een lening op afbetaling: een lening van minstens drie termijnen met een vaste maandelijkse afbetaling
 • een verkoop op afbetaling: een verkoop waarvan de prijs in meerdere keren betaald wordt en met een aanbetaling van minstens 15%
 • een leasing: een huurcontract van een goed, voorzien van een aankoop op dit goed
 • een kredietopening: een kapitaalreserve die u naar eigen behoefte gebruikt (vb. kredietkaarten)