Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij je advies en steun kan krijgenĀ en waarbij je zelf je budget beheert. Als je schulden hebt, kan je juridisch advies krijgen.

Voorwaarden

  • Je woont in Bierbeek.
  • Je vindt het moeilijk om uw inkomsten en uitgaven te beheren en wenst professionele hulp.
  • Je schulden zijn beperkt.
  • Je wil wel zelf verantwoordelijk blijven voor je uitgaven.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Inkomstenbewijzen (loonfiches, bankuittreksels, etc.)
  • Uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteit, water, telefonie, internet, medische kosten, etc.)
  • Aanslagbiljet van de belastingen
  • Kredietovereenkomsten en leningscontracten
  • Brieven van schuldeisers