Inburgering en hulp aan vreemdelingen

Als je als vluchteling, asielzoeker of gewoon als vreemdeling in België toekomt, heb je ongetwijfeld vele vragen.

Het OCMW kan je helpen en je doorverwijzen naar een taalcursus of inburgeringstraject. Er kan samen met jou gekeken worden of je financiële steun kan krijgen of het OCMW kan je ook tijdelijk onderdak bieden.