Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers

Het OCMW heeft een overeenkomst met Fedasil voor de opvang van asielzoekers in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI). OCMW Bierbeek heeft 11 opvangplaatsen. De asielzoekers worden door Fedasil toegewezen aan het LOI.

Tijdens hun verblijf krijgen de asielzoekers materiële opvang. Zij verblijven in gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, waarin zij zelf instaan voor hun dagelijkse basisbehoeften. Het LOI voorziet ook in psychosociale, procedurele en medische begeleiding.

Binnen het huidige opvangmodel stuurt Fedasil voornamelijk mensen door die al erkend zijn of al subsidiaire bescherming kregen, of die een hoge kans hebben om erkend te worden om subsidiaire bescherming te krijgen. Daarnaast worden ook kwetsbare personen in hun asielprocedure doorgestuurd naar het lokaal opvanginitiatief.

Voor wie?

Asielzoekers die materiële hulp nodig hebben en door Fedasil toegewezen worden aan OCMW Bierbeek.

Enkel asielzoekers die door de federale overheid worden geplaatst, kunnen in het lokaal opvanginitiatief verblijven.

Procedure

Als asielzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan moet u de woning van het LOI verlaten, ongeacht of u in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

Wat meebrengen

  • Toewijzingsbewijs van Fedasil
  • Alle documenten die betrekking hebben op de procedure
  • Sociaal verslag van het centrum

Meer info

Het LOI werkt samen met vrijwilligers die Nederlandse les geven, mensen vergezellen naar afspraken, huiswerkbegeleiding geven aan de kinderen, buddy zijn of helpen met zoeken naar huisvesting. Indien u geïnteresseerd bent in het werken met vreemdelingen als vrijwilliger, dan kunt u contact opnemen met de sociale dienst.