Financiële hulp

Als je financiële moeilijkheden ondervindt, zoekt de sociale dienst of je recht hebt op financiële hulp. De maatschappelijk werker maakt een sociaal onderzoek op. Daarna beslist het Vast Bureau over het al dan niet toekennen van financiële steun.

Financiële steun kan verschillende vormen aannemen: