Financiële hulp

Bij financiële moeilijkheden onderzoekt de sociale dienst of je recht hebt op financiële hulp. Het Vast Bureau neemt een beslissing over het al dan niet toekennen van steunverlening, gebaseerd op het sociaal onderzoek dat door de maatschappelijk werker werd gevoerd.

Een financiële steun kan onder verschillende vormen: