Financiële tussenkomsten

Naast het leefloon, kan er door het OCMW ook financiële hulp geboden worden. Soms komen mensen in financiële moeilijkheden door uitzonderlijke omstandigheden of niet te voorzieneĀ uitgavenĀ (bv. verlies werk, brand, scheiding,..).

Het OCMW kan dan bepaalde financiële tussenkomsten toekennen. Rekening houdend met het inkomen en de aard van de uitgaven, neemt het OCMW een individuele beslissing die probeert een oplossing te bieden voor die problemen.