Kinderopvang met inkomenstarief

Heel wat baby’s en peuters gaan naar de kinderopvang. Als ouder kan je kiezen voor een onthaalouder of kinderdagverblijf met een kostprijs op basis van jouw inkomen of een vaste prijs. 

In een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u volgens uw inkomen.

Voorwaarden

Om een prijs te kunnen betalen volgens uw inkomen, hebt u een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als u uw inkomen niet bekend wilt maken, moet u een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kunt u niet terecht bij een opvang waarbij u betaalt volgens uw inkomen.

Procedure

U vraagt uw attest inkomenstarief aan in de maand voor uw kind voor het eerst naar de opvang gaat:

  • Registreer u met uw e-ID of itsme op 'Mijn Kind en Gezin'.
  • Bereken uw inkomenstarief en vraag een attest aan.
  • Bezorg het attest inkomenstarief aan uw opvang.

Als u aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op 'Mijn Kind en Gezin'. U hebt dan ook bewijsstukken nodig.

Bedrag

Het inkomenstarief is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste.

Voorwaarden voor verminderd tarief voor de inkomensgerelateerde kinderopvang: 

  • Je bent leefloongerechtigd
  • Je inkomen daalde gedurende 3 maanden met minstens 20% ten opzichte van het inkomen dat werd gebruikt voor de berekening van jouw tarief.

Neem dan contact op met de medewerkers van Kind en Gezin en bezorg hen de nodige documenten, nl. het bewijs van jouw leefloon, een kopie van jouw loonstrookjes of het bewijs van jouw werkloosheidsuitkering. Heb je recht op een vermindering? Dan betaal je maar de helft van het tarief van Kind en Gezin.

Voorwaarden OCMW-tarief

Voor ouders die financieel onmogelijk het inkomenstarief of verminderd tarief kunnen betalen, kan het OCMW, na onderzoek, een OCMW-tarief toekennen:

• 50% korting op het inkomenstarief (minimumbedrag is steeds 5,15 euro (2018);

• of een tarief van 5,15 euro (2018);

• of een tarief van 1,62 euro (2018). 

Zowel het individueel verminderd tarief als het OCMW-tarief worden steeds toegekend voor een periode van één jaar.