Iedereen Verdient Vakantie

Veel mensen die graag met vakantie zouden gaan, slagen daar om verschillende redenen niet of nauwelijks in. Ze ervaren allerlei drempels en hindernissen die het hun onmogelijk of moeilijk maken om vakantie te nemen. Toerisme Vlaanderen probeert die drempels zoveel mogelijk aan te pakken en op die manier vakantie mogelijk te maken voor iedereen.

Voorwaarden

Iedereen Verdient Vakantie is er voor vakantiegangers met een beperkt budget, een beperking of een bijzondere vraag. Verkeert u in een van de onderstaande gevallen? Dan komt u dankzij Iedereen Verdient Vakantie mogelijk in aanmerking voor een korting op de prijs van een vakantie of een daguitstap.

 • U hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit, of
 • U hebt een laag inkomen op basis van de budgetcheck, of
 • U bent in schuldbemiddeling, of
 • U hebt recht op het kansentarief met de UiTPAS

Opgelet: we werken niet langer met vignetten van de mutualiteit, maar met attest van verhoogde tegemoetkoming.

Welk aanbod?

Het volledige aanbod aan sociaal tarief is ondergebracht in 4 categorieën:

 • daguitstappen: bv. een pretpark, dierentuin of museum
 • vakantieverblijven: bv. logies zonder begeleiding, zoals jeugdherbergen, B&B’s, vakantiewoningen, hotels…
 • groepsverblijven: sociale organisaties die zelf een groepsvakantie organiseren en een eigen programma voorzien
 • georganiseerde vakanties: bv. een kinderkamp, een gezinsvakantie,...

Procedure

Hoe boeken?

Een vakantie boeken kan op drie manieren:

 • via een sociale organisatie waar u bij aangesloten bent: bv. een OCMW, een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), de buurtwerking of gezinsbegeleiding. Zij helpen u bij de aanvraag.
 • via een van de Rap op Stapkantoren: Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Veel mensen zijn niet aangesloten bij een sociale organisatie en de stap zetten naar zo’n organisatie is soms te groot. Net daarom bestaat Rap op Stap. U hoeft geen lid te zijn en u hoeft geen afspraak te maken. De medewerkers helpen ook met het samenstellen van een budget voor uw vakantie of daguitstap en het uitzoeken van geschikt vervoer. U kunt er bovendien onze brochures inkijken. Als u naar een Rap op Stapkantoor gaat, zullen zij een inkomensbewijs opvragen. Zoek een Rap op Stapkantoor in de buurt.
 • via de vakantiebemiddelaars van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Als er geen sociale partnerorganisatie of Rap op Stapkantoor in uw buurt is, dan bekijken zij andere mogelijkheden om u te registreren zodat u een vakantie of daguitstap kan aanvragen. Daarvoor zult u het netwerk een inkomensbewijs moeten bezorgen door dit formulier in te vullen. Hou er rekening mee dat dit langer kan duren.

Andere drempels

Vakantiegangers ondervinden ook nog andere drempels dan de puur financiële. Mogelijk is er extra ondersteuning vereist, bijvoorbeeld vanwege een zorgbehoefte, een medische belemmering zoals een allergie, een fysieke of mentale beperking, een psychische kwetsbaarheid of een gebrek aan vervoer. Concrete vragen zijn bijvoorbeeld:

 • ik wil naar de kust, maar ik heb om de twee dagen nierdialyse nodig.
 • mijn zoon heeft autisme en ik zoek een verblijf met prikkelarme kamers.

Vakantiegangers kunnen hun specifieke vragen en noden doorgeven per mail.