Conformiteitsattest voor huurwoningen

Het conformiteitsattest bewijst dat de huurwoning voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen. Indien aanwezig weet de huurder dat de woning die men wil huren conform is.

Verplicht of niet?

Een conformiteitsattest is niet verplicht, tenzij de woning wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in de volgende gevallen:

 • voor ongeschikt- of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn
 • verhuur door een Sociaal Verhuurkantoor (SVK Spit)
 • als een bestaande ééngezinswoning wordt opgesplitst en een van de bijkomende woningen wordt verhuurd
 • bij verhuur aan meerdere gezinnen of alleenstaanden
 • voor elke nieuwe verhuring en nieuwe terbeschikkingstelling als hoofdverblijfplaats gefaseerd op basis van het bouwjaar van de woning volgens onderstaand schema:
  • 2022-2023: woningen ouder dan 60 jaar
  • 2024-2025: woningen ouder dan 40 jaar
  • 2026-2027: woningen van bouwjaar voor 2001

Aanvraag

Het aanvraagformulier vind je hier.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen of de afgifte van het attest weigert, kan je binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woonkwalliteit van Wonen-Vlaanderen.

Procedure

Na ontvangst van de aanvraag neemt de technisch adviseur contact op met de verhuurder om een afspraak te maken ter plaatse. Tijdens het onderzoek wordt de woning beoordeeld aan de hand van criteria die opgesteld werden door het Vlaams Gewest. Indien het technisch verslag positief is, levert de gemeente een conformiteitsattest af. Indien nodig heeft de verhuurder nog tijd om de nodige aanpassingen uit te voeren, zoals het aanbrengen van rookmelders of ventilatieroosters. Bij herstel heb je mogelijks recht op een energie- of renovatiepremie.

Geldigheidsduur

Een conformiteitsattest is 10 jaar geldig. De geldigheidsduur wordt evenwel beperkt tot 5 jaar wanneer alle gebreken op een technisch verslag 12 of meer punten tellen en er sprake is van algemene vochtproblemen.

Kostprijs

De afgifte van een conformiteitsattest is gratis tenzij het uitgereikt wordt in het kader van een procedure ongeschikt- of onbewoonbaarheid. Dan betaal je voor een zelfstandige woning € 62,50.