Melding kwaliteit van een woning of gebouw

Iedereen (huurder - verhuurder - eigenaar - buur - ...) kan een melding doen als men een probleem vaststelt wat betreft de kwaliteit van een woning of gebouw.

Enkele voorbeelden:

  • de woning voldoet niet aan de kwaliteitsvereisten bij aanvang of tijdens de huur en de gebreken worden niet hersteld
  • je kan de noodzakelijke herstellingen niet uitvoeren omdat je huurder je niet binnenlaat, of omdat je de oorzaak van het probleem niet kent, of omdat je de nodige middelen niet hebt
  • de woning wordt onvoldoende onderhouden
  • er is een opstapeling in de woning van papier, pmd, afval,...
  • er is gevaar voor ongedierte (ratten, vliegen,...) wegens een onhygiënische situatie bij de buren

Ook externen zoals de wijkagent kunnen bij gevaar of twijfels van gevaar voor veiligheid en gezondheid een melding doen bij de gemeente.

Hoe een melding doen?

Elke betrokkene kan problemen of gevaarlijke situaties melden bij de gemeente. Een melding kan niet anoniem gebeuren, maar het dossier zal wel in vertrouwen behandeld worden. Melding maken.

Wat is het gevolg van de melding?

Na een melding doet de technisch adviseur een eerste woningbezoek in aanwezigheid van de bewoner. Wanneer er gevaar is voor veiligheid en/of gezondheid worden de schade en de gebreken opgelijst. De technisch adviseur neemt contact op met de eigenaar en geeft verduidelijking over de gebreken en de noodzakelijke aanpak. Indien nodig wordt de eigenaar ondersteund bij het uitvoeren van de herstellingswerken. Wanneer de gebreken verholpen zijn, kan er een conformiteitsattest uitgereikt worden.

Indien de huurwoning elementen blijft bevatten die tot een onveilige of ongezonde situatie leiden, wordt Wonen Vlaanderen gecontacteerd en start een procedure 'ongeschiktheid-onbewoonbaarheid' op. Bij acuut gevaar voor de openbare veiligheid kan de burgemeester de nodige beslissingen nemen.

Tip

Bij problemen over achterstanden van huurgelden, slecht onderhoud van de woning of bij ernstige en blijvende gebreken kan de huurder of de verhuurder zich ook wenden tot het OCMW of tot de vrederechter voor bemiddeling.