Woningkwaliteit

De Vlaamse wooncode vermeldt de eisen waaraan elke woning moet doen: je eigen woning zowel als de huurwoning die je verhuurt. Het is de bedoeling om gevaarlijke of ongezonde toestanden in een woning, zoals onveilige gas- of elektriciteitsaansluitingen, vochtproblemen, onhygiënische toestanden, opstapeling van vuil... te vermijden of - indien aanwezig - aan te pakken.

De Vlaamse overheid bepaalt minimale kwaliteitsnormen waaraan elke (huur)woning moet voldoen. Het gaat om normen voor veiligheid, gezondheid en basiscomfort wat betreft:

 • elektrische installaties
 • gasinstallaties
 • verwarmingsmogelijkheden
 • sanitaire voorzieningen
 • verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden
 • minimale oppervlakte van de woongedeelten
 • stabiliteit en bouwfysica
 • toegankelijkheid en veiligheid van trappen en balustrades
 • rookmelders

Regelgeving

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode, voor meer info zie onderaan rechts (relevante websites).

Op 1 februari 2008 zijn de kwaliteitsnormen in werking getreden.

Het nieuwe Vlaamse Huurdecreet, in voege vanaf 1 januari 2019, bepaalt wie welke kosten en lasten moet betalen en geeft ook een lijst van kleine herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is. Tijdens de huur is het de verhuurder die de gebreken te wijten aan ouderdom (normale slijtage) of overmacht moet herstellen. De huurder moet de woning correct onderhouden en de schade herstellen die hij/zij zelf aangebracht heeft.

Is jouw woning verhuur-klaar?

Lees de folder verhuren die je hier kan downloaden (pdf)

Wanneer je huurwoning voldoet aan de kwaliteitsnormen, levert de gemeente een conformiteitsattest af. Verhuurders kunnen proactief een conformiteitsattest aanvragen voor de woning die ze verhuren. Je vindt dit aanvraagformulier hieronder.

De technisch adviseur van het woonproject is door de gemeente aangesteld om de nodige vaststellingen te doen. Als neutrale expert geeft hij informatie en beidt hij ondersteuning aan alle betrokkenen - zowel huurders, verhuurders als eigenaars/bewoners.

Tip: elke betrokkene kan beroep doen op het gratis advies. De technisch adviseur geeft o.a. ondersteuning bij het noodzakelijk herstel. De consulent geeft informatie over premies en subsidies.

Je vindt hiernaast links naar:

 • het conformiteitsattest en het aanvraagformulier,
 • de melding over de kwaliteit van een woning of gebouw,
 • het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een gebouw,
 • verwaarloosde woningen en gebouwen
 • leegstaande woningen en gebouwen