Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een (huur)woning

Wanneer is een woning ongeschikt of onbewoonbaar?

Een woning is ongeschikt of onbewoonbaar als ze niet voldoende woonkwaliteit en veiligheid biedt aan de bewoner(s) of aan omwonenden en passanten. Deze woningen komen terecht op de Vlaamse inventaris. Jaarlijks dient een belasting betaald te worden aan het Vlaams Gewest. In specifieke situatie kan de eigenaar een vrijstelling of schorsing aanvragen.

Hoe een verzoek tot procedure ongeschikt-onbewoonbaarheid opstarten?

Aanvraagformulier_opstart_procedure_ongesch onbewoon (word - Vlaams Gewest).

Je moet dit invullen en opsturen naar woningkwaliteit.bierbeek@igo.be

Wat is de procedure?

Indien de woning, na een eerste woningonderzoek door de technisch adviseur, elementen blijft bevatten die een ernstig risico op veiligheid en/of gezondheid geven, wordt Wonen-Vlaanderen ingeschakeld. Huurder en verhuurder krijgen een brief met datum en uur van afspraak. Na het conformiteitsonderzoek geeft Wonen-Vlaanderen advies aan de gemeente.

Tijdens de verplichte hoorzitting (meestal schriftelijk) kan de eigenaar eventueel aantonen dat de gebreken verholpen zijn. Zijn de de gebreken die een risico inhouden nog steeds aanwezig? Dan kan de burgemeester de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaren.

De gemeente brengt een bord, met gegevens en datum van het besluit, op de gevel van de huurwoning aan zodat kandidaat-huurders op de hoogte zijn. De huidige huurders mogen in de woning blijven terwijl de schade en de gebreken hersteld worden, tenzij het besluit een verdere bewoning uitsluit.

Als eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning is het de bedoeling dat je je woning zo snel mogelijk terug in orde brengt. Als de woning na een jaar nog steeds op de inventaris staat, zal je als eigenaar een heffing moeten betalen. Tenzij de inventarisbeheerder je een vrijstelling of schorsing heeft toegekend. Meer informatie vind je in de brochure 'ongeschiktheid - onbewoonbaarheid'.

Na herstel kan de eigenaar de technisch adviseur contacteren en kan het besluit opgeheven worden.

Tip: tijdens de hele procedure kan de eigenaar de noodzakelijke werken uitvoeren zodat een besluitname vermeden kan worden. Meer info bij het woonproject. 

Opgelet: nieuwe verhuur tijdens de ongeschikt- en onbewoonbaarheid is strafbaar!

In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, omwonenden en passanten in acuut gevaar is, kan de burgemeester zelf optreden. Hij kan in toepassing van art.135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring, zolang de maatregel in verhouding staat tot de risico's.

Meer info in de brochure 'Uw woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Wat nu?' (Vlaams Gewest).

Tip:

de technisch adviseure van het intergemeentelijk woonproject kan je bereiken via woningkwaliteit.bierbeek@igo.be of 0471 66 28 34.

Bij herstel kan je mogelijks genieten van de energie- of renovatiepremie. Informeer zeker eens bij www.wooninfopunten.be of kom naar de zitdag in het gemeentehuis.