Biodiversiteit

In Bierbeek is gelukkig nog behoorlijk wat groen en natuur aanwezig. Toch kan niemand ontkennen dat er allerlei factoren zijn die onze natuur bedreigen. Nochtans leveren natuur en landschap een essentiële bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving. Om de natuur te behouden en te versterken zijn echter aangepaste maatregelen nodig.

De term biodiversiteit is een samentrekking van twee woorden: bio (leven) en diversiteit (verscheidenheid). Biodiversiteit verwijst naar alle vormen van leven die je op aarde aantreft: planten, dieren en micro-organismen.

In Bierbeek zijn nog heel wat open ruimten te vinden. In samenspraak met de natuurverenigingen en landbouwers wil het gemeentebestuur de natuur en de biodiversiteit in deze open ruimten versterken. Door onder meer het stimuleren van het aanplanten van streekeigen soorten en hoogstammige bomen, het beschermen van de valleigebieden en een aangepast onderhoud van onze wegbermen wil men de biodiversiteit verhogen.

Daarnaast wordt er elk jaar een budget voorzien in de gemeentelijke begroting om natuurgebieden aan te kopen en om natuurverenigingen die natuurgebieden aankopen te subsidiëren. De gemeente Bierbeek heeft binnen de provinciale campagne ’Koesterburen‘ ook een aantal koestersoorten aangeduid waar men extra inspanningen rond wil leveren.

Voor meer info over werken aan diversiteit, klik door op www.koesterburen.be.

Bijen

Wist je dat bijen buiten lekkere honing nog vele andere diensten leveren aan onze samenleving? Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 % van de voedingsgewassen: heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braambes of framboos, tal van groenten maar ook koffie, zonnebloemolie en mosterd. Bijen zijn dus levensnoodzakelijk voor de mens. Daarom is er ook een rijk habitat nodig met stuifmeel- en nectarbronnen voor de hommels, solitaire bijen en honingbijen.

Honingbijen zijn daarenboven een belangrijke indicator voor ons leefmilieu en hebben een duidelijke signaalfunctie. Het was dus geen goed nieuws dat in 2013 meer dan 34 % van alle bijenvolken in Europa de lente niet haalde.

  • Het afsterven van bijenvolken heeft verschillende oorzaken:
  • De Varroa-mijt (een parasiet)
  • De kwalitatieve en kwantitatieve afname van een geschikt leefmilieu
  • Het gebruik van pesticiden door de mens

Geef de natuur alle kansen

Of het nu in de tuin, op je akker of op je (industrie)terrein is, geef de natuur extra ruimte. Laat bv. een haag verwilderen en bloeien. Ruim niet steeds alles perfect op. Wilde hoeken zijn ideaal voor (solitaire) bijen om nesten te bouwen. Stop met chemische middelen tegen "onkruid" in het gazon. Spuit onbebouwde percelen niet dood voor de netheid.

Wil je het bijen echt gemakkelijk maken, bouw dan eens een bijenhotel. Leuk en niet moeilijk. Je vindt een handige handleiding onderaan de pagina (pdf - met dank aan Natuurpunt Zuid-Waasland).

Vergroen je omgeving met bijenvriendelijke planten. Denk niet alleen aan je tuin maar ook aan gevelgroen, de parking of een groendak. Kies daarvoor de juiste planten: gebruik planten met enkelvoudige bloemen ze leveren meestal meer nectar en stuifmeel op voor insecten. Plant bomen en struiken aangepast aan de bodem en klimaat van onze streek.

Kies tot slot bij het winkelen voor seizoengroenten. Bio-producten zijn gegarandeerd bijenvriendelijk.

Meer informatie bij de Koninklijke Vlaamse Imkersbond www.konvib.be