Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

De natuur... begint in jouw tuin. Zelfs in een kleine tuin of het terras van een appartement kan je de natuur een handje helpen.

Plant een boom, haag of klimplant. Dat is goed voor mens en dier. Maak van je tuin een leuke plek voor jouw en je familie, maar ook voor vogels, bijen en vlinders. En geniet volop van de bloesems in de lente, het fruit in de zomer en de schaduw bij zonnige dagen.

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

U kunt de subsidie aanvragen als u hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kunt u een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijke gebied:

 • in agrarisch gebied
 • in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • in natuurgebied
 • in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat
 • in parkgebied
 • in bosgebied
 • in buffergebied
 • of in groengebied.

U houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de kleine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement.

Bedrag

Financieel voordeel

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement u aanlegt of beheert.

De gemeente Bierbeek geeft subsidies voor maatregelen die de streekeigen soorten stimuleren. In het hieronder te raadplegen document werden de volgende maatregelen opgenomen:

 1. Aanleg van lijnvormige landschapselementen
 2. Aanleg en onderhoud van een poel
 3. Aanplanten van hoogstamfruitbomen
 4. Plaatsen van nestkasten voor zwaluwen
 5. In stand houden van zwaluwkolonies
 6. Aanplant van knotwilgen
 7. Onderhoud van knotbomen

Meer info in het reglement hieronder. Het aanvraagformulier (in word) kan je invullen en ons terugbezorgen. Meer info bij de milieudienst