Beschermde diersoorten

Vossen, marters, bunzingen, bevers, enz: dit zijn beschermde diersoorten die zeer nuttig zijn bij de bestrijding van muizen, ratten en ander ongedierte. Zij hebben echter weinig natuurlijke vijanden en hebben meestal een vast territorium. Door de groeiende bebouwing komen sommige van deze wilde dieren ook voor in de buurt van of zelfs in huizen en tuinen van vele inwoners.

Dat geeft soms overlast: soms kruipen steenmarters in onderdaken of nestelen zij zich in isolatie. Of ze knagen de kabels door van je wagen. Ook kippen, konijnen, duiven en ander kleinvee zijn niet veilig voor marters, bunzingen en vossen.

De wet verbiedt het doden van deze beschermde diersoorten. Het beste kan je fysische maatregelen nemen zodat de wilde dieren niet meer binnen geraken: een goede omheining, een afgesloten nachthok, het dichtmaken van openingen naar isolatie of kabels, enz.
Er bestaan ook bepaalde sprays om dieren af te schrikken. Gebruik echter NOOIT vergif!

Meer weten over deze beschermde dieren?

Meer info over beschermde inheemse diersoorten vind je op www.natuurenbos.be (Vlaams Gewest) en op www.natuurpunt.be.

Een ziek of gewond dier gevonden? 

Zieke en gewonde dieren worden in heel Vlaanderen opgevangen in Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC's). Meer informatie? www.vogelbescherming.be of www.vlaanderen.be/een-gewond-dood-of-verloren-gelopen-dier-gevonden

Heb je schade geleden door een beschermde diersoort? 

In sommige gevallen kan je een schadevergoeding vragen voor schade veroorzaakt door wild of beschermde soorten. Lees alles hierover in de link hiernaast.

Koesterburen

Bierbeek doet mee aan de actie 'Koesterburen' van de provincie Vlaams-Brabant. Bedoeling is om te werken rond de bedreigde biodiversiteit en de inwoners te sensibiliseren om meer aandacht te besteden aan het creeëren van een meer natuurlijke habitat waar bedreigde diersoorten opnieuw kunnen leven.

Concreet heeft Bierbeek de volgende 'koesterburen', die we dus met z'n allen moeten koesteren: de boerenzwaluw, de eikelmuis, de geelgors, de ingekorven vleermuis, de oeverzwaluw en de weidebeekjuffer. Hiernaast koestert Bierbeek ook nog twee plantensoorten: de karwijselie en de stijve naaldvaren.

Voor meer info over werken aan diversiteit, klik door op www.koesterburen.be of www.natuurpunt.be.