Holle wegen

In het kader van de natuurontwikkeling heeft de gemeenteraad een beheersplan 'holle wegen' opgesteld. Op Bierbeeks grondgebied vind je verschillende kilometers holle wegen. Naast natuurontwikkeling (behoud en versterking van unieke fauna en flora) hebben deze ook een verkeersfunctie voor landbouwers en voor recreatief gebruik.

Je vindt het beheersplan 'holle wegen' hieronder. Bij het plan horen ook een aantal plannen, die echter zo omvangrijk zijn dat we ze niet kunnen publiceren op de website. Geïnteresseerden kunnen zich richten tot de milieudienst voor inzage en/of meer informatie.