Landbouwers

Bierbeek is een landbouwgemeente: ruim 25 km² van onze oppervlakte (40 km²) is landbouwgrond maar volgens de laatste landbouwtellingen werken er nog minder dan 100 inwoners als landbouwer. En deze landbouw is zeer divers: er zijn niet minder dan 20 verschillende teelten (vooral tarwe, gerst, maïs en suikerbieten), er zijn boomgaarden en veeteeltbedrijven.

De Bierbeekse landbouwers zorgen mee voor het mooie landschap waar Bierbeek zo fier op is en dragen bij tot een beter milieubeheer. Een aantal landbouwers verkoopt zijn landbouwproducten thuis, zodat consumenten lekkere verse producten bijna recht van het veld kunnen aankopen. Hierover meer onder het tabblad 'hoeveverkoop'.

Ruilverkaveling Willebringen

Sinds 2016 is de Vlaamse Landmaatschappij bezig met de ruilverkaveling Willebringen. Geïnteresseerden krijgen meer info bij de Vlaamse Landmaatschappij www.vlm.be

De landbouwraad

Alle landbouwers van Bierbeek zijn verzameld in de landbouwraad: deze adviesraad bekijkt hoe de belangen van de landbouwers kunnen verdedigd worden. Meer info op het tabblad 'landbouwraad'. Contact landbouwraad: – 016 46 87 89 landbouw@bierbeek.be.


Startende landbouwers kunnen contact opnemen met het provinciaal secretariaat van de Boerenbond - Diestsevest 40 - 3000 Leuven - tel: 016 28 60 00 - fax: 016 28 60 09 - www.boerenbond.be. Hier kan je ook terecht voor alle eerstelijnsdienstverlening, voor bedrijfseconomische voorlichting, voor reconversie en ombouw naar biologische landbouw, bedrijf in nood en hulp bij onteigeningen.

Als je landbouwbedrijf bedrijfstechnisch, financieel of administratief in moeilijkheden geraakt of als je psychosociaal in de put geraakt, kan je een beroep doen op de vertrouwenspersoon van vzw 'Boeren op een Kruispunt'. Aarzel niet en neem contact op met 'Boeren op een Kruispunt' - tel: 0800 99 139 - www.boerenopeenkruispunt.be.