Premie grondontleding

De gemeente Bierbeek geeft een premie voor scheikundige grondontledingen die worden uitgevoerd door een erkende bodemkundige dienst. Land- en tuinbouwers met een bedrijfszetel in de gemeente kunnen een aanvraag indienen. 

Het reglement en het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.