Duurzaam consumeren

Onze huidige manier van consumeren overschrijdt ruim de mogelijkheden die onze planeet biedt. Dat blijkt uit de ecologische voetafdruk van onze westerse landen, die veel te groot is. Grondstoffen worden schaars en duur. Er duurzaam en verstandig mee omspringen is dus de boodschap. We moeten dringend minder en beter gaan consumeren. Dit is dus wat jij en ik in principe elke dag kunnen doen.

Voor we iets aankopen, moeten we bijvoorbeeld eens nadenken of we dat product wel echt nodig hebben. Vele materialen en produkten kunnen nog een tweede of derde leven krijgen na herstelling. Om beter te consumeren, bestaan er labels of criteria voor duurzame ontwikkeling die je kunnen helpen om 'duurzaam' aan te kopen, dit wil zeggen, kopen van milieu- en mensvriendelijke producten en/of diensten. Als consument staan we in een bevoorrechte positie waarin we de mogelijkheid hebben om bedrijven te stimuleren om steeds duurzamer te worden. Immers, hoe groter de vraag naar duurzame produkten hoe meer het verduurzamingproces van de economie op gang komt en blijft.

Concreet willen we met ons gemeentelijk klimaatactieplan:

 • Hergebruik en deeleconomie stimuleren
 • Een duurzaam, gezond en solidair voedingspatroon stimuleren, met gebruik van zo veel mogelijk lokale en seizoensgebonden produkten
 • Eerlijke handel met het Zuiden stimuleren
 • Informatie en advies geven over kringlooptuinieren
 • Komen tot reductie van afvalproductie met 20 % bij evenementen van onze verenigingen
 • Duurzaamheidscriteria op punt stellen van voor ons gemeentelijk aankoopbeleid

Wat kan je zelf doen?

Wat we consumeren en eten heeft een enorme impact op het milieu voor het op ons bord belandt: van de productie over de verpakking tot het transport en de verdeling ervan. Een lokale productie en verdeling van onze voeding dragen ook bij tot het verminderen van onze uitstoot van broekasgassen. Als consument sta je in een bevoorrechte positie om duurzamer te gaan leven. Hieronder staan een aantal interessante tips rond voeding en delen.

Voeding

 • Koop seizoensgebonden en lokale producten van de korte keten. Zo is er minder transportkost en verkleinen we de CO2 uitstoot. Meer info op www.groentekalender.be.
 • Meer info over Bierbeekse producenten binnen de korte keten, zie www.bierbeek.be/korte-keten-verkoop.
 • Hergebruik restjes. Jaarlijks gooien we (in heel de voedselketen) een derde van onze voeding gewoon weg. Niet alleen bij de boer, bij transport of in het restaurant, maar ook bij jou thuis! Voor goede tips kijk www.emptythefridge.be of vraag raad bij de Bierbeekse kringloopkrachten www.bierbeek.be/kringlopen.
 • Eet minder vlees. Per dag dat je geen vlees eet, zorg je voor een besparing van 1100 liter water (of 10 baden) en 2,1 kg broeikasgassen (evenveel als 15 km autorijden). Meer info op www.evavzw.be.
 • Drink kraantjeswater. Het is minstens zo gezond als gebotteld drinkwater en bovendien 500 tot 1000 keer goedkoper. En het stoot 500 keer minder CO 2 uit, want er is geen transport nodig.
 • Kies voor Fair Trade of voor Schone Kleren. Als je toch dingen wil aankopen die in het Zuiden geproduceerd worden - voedsel zoals koffie, bananen, chocola, … maar ook textiel: kies voor Fair Trade of voor Schone Kleren, zo krijgen de producenten in het Zuiden gegarandeerd een goed inkomen. Meer info op www.fairtradegemeenten.be - www.oxfamwereldwinkels.be - www.schonekleren.be.

Deeleconomie

 • Tuinier mee in een Samentuin. Meer info op www.samentuinen.velt.be. Of word lid van CSA De Witte Beek - www.dewittebeek.be.
 • Deel je expertise met gelijkgezinden. In Bierbeek is een LETS-groep actief (Local Exchange Trading System). Meer info op https://sites.google.com/site/letsbierbeek/.
 • In de kringwinkel van SPIT vind je een ruim assortiment van leuke herbruikbare dingen die je voor een prikje op de kop kan tikken: kleding, huisraad, meubelen, boeken, fietsen, elektrische apparaten,… Je kan er ook terecht met dingen die je zelf niet meer nodig hebt. Meer info op www.spit.be.
 • Kleding ruilen? Dat kan. Op regelmatige tijdstippen organiseren enkele dames in Bierbeek een kledingruilbeurs of swishing. Meer info op kledingruilbeursbierbeek@gmail.com. Of hou de agenda van de borre in ’t oog.
 • Upcycling? Voor creatieve lieden die zelf aan de slag gaan met dingen die eigenlijk weggegooid worden. Upcycling geeft hun een nieuw leven door oude dingen te hergebruiken als nieuwe originele design. In de borre zijn er regelmatig workshops - kijk eens op www.ccdeborre.be.
 • Ook interessant: www.hetvindingrijk.be.

Tot slot

Ken je de Low Impact Man? Op zijn blog vind je erg simpele dingen waarmee je niet alleen minder broeikasgassen uitstoot, maar die ook nog heel goed zijn voor je portemonnee. Meer info op www.lowimpactman.be.

Bewust verbruiken? Ook daar bestaat een heel netwerk van, dat vind je op de site www.bewustverbruiken.be.