Water

De aarde, ook wel de blauwe planeet genoemd, is voor 71 % bedekt met water en toch moeten we er spaarzaam mee zijn, waarom is dat ? Wereldwijd hebben bijna 900 miljoen mensen geen toegang tot schoon water. Het water dat men gebruikt is onveilig en vaak de oorzaak van kindersterfte.

In Vlaanderen verbruiken en vervuilen we naar verhouding veel water, met alle gevolgen van dien voor onze natuur. Wij hoeven de kraan maar open te zetten om zuiver drinkwater te hebben en we staan er te weinig bij stil dat we eigenlijk te veel water gebruiken. Water lijkt onuitputtelijk en is goedkoop.

Toch geeft de natuur duidelijke signalen dat er iets mis is met onze waterhuishouding: overstromingen, moeizame verbetering van de waterkwaliteit, verdroging, ….

In Vlaanderen wordt jaarlijks in totaal zo‘n 745 miljoen m³ water verbruikt. Of meer dan 2 miljoen m³ per dag! Het gaat dan om alle watersoorten: leidingwater (met een aandeel van 60%), grondwater, oppervlaktewater en hemelwater.

Ook huishoudens hebben een stevig aandeel in het waterverbruik en kunnen dus mee zorgen voor de broodnodige oplossingen.Het verbruik door huishoudens is goed voor ongeveer één derde van het totaal. Van het leidingwater alleen nemen huishoudens bijna 55% voor hun rekening. Huishoudens zijn dus echt wel belangrijk in de waterkringloop.
Een simpele draai aan de kraan: voor ons is het zo vanzelfsprekend, dat we er vaak onbezonnen mee omspringen. Een gemiddelde Vlaming gebruikt ongeveer 119 liter drinkwater per dag.

Daarbij komt nog dat door de grote oppervlakten aan wegen, parkings en bebouwde oppervlakte er veel regenwater versneld wordt afgevoerd naar beken en riolen. Hierdoor kan het regenwater onvoldoende in de bodem sijpelen waardoor de kostbare grondwatervoorraden te snel uitgeput raken, met verdroging op bepaalde plaatsen tot gevolg.

Niet voor alle toepassingen is drinkwaterkwaliteit echter vereist. Voor een aantal toepassingen kan je regenwater gebruiken. Er is immers regen genoeg in België. Op die manier verbruik je heel wat minder kostbaar drinkwater: je spaart het milieu en het is goed voor je portemonnee. Algemeen kan gesteld worden dat je voor volgende huishoudelijke activiteiten regenwater kan gebruiken mits een eenvoudige voorfiltering: het spoelen van toiletten, het sproeien van de tuin, de schoonmaak (vloer, auto, ...), het wassen van kledij, enz.
Bovendien is er een gemeentelijke premie voor het plaatsen van een hemelwaterput en het gebruik van hemelwater voor bestaande gebouwen en indien dit niet werd opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning.

Tips: vooreerst is het belangrijk spaarzaam om te gaan met drinkwater !

  • Laat de kraan niet onnodig lopen bij het tandenpoetsen, handenwassen e.d.
  • Neem een (korte) douche in plaats van een bad: zo bespaar je de helft water.
  • Installeer spaartoetsen op het toilet.
  • Installeer een spaardouchekop en thermostatische mengkranen in de badkamer.
  • Herstel lekkende kranen zo snel mogelijk.
  • Gebruik regenwater waar dat kan: hierdoor kan er bespaard worden op kostbaar drinkwater. Regenwater kan je gebruiken bij het wassen van de kledij, het spoelen van het toilet, de schoonmaak, het begieten van planten, het wassen van de auto e.d.
  • Wees echter zuinig met water, ook met regenwater ! Het gebruik van regenwater voor persoonlijke hygiëne, zoals bad en douche, wordt afgeraden. Regenwater is zeker geen drinkwater.