Gemeentelijke subsidie voor een regenwaterinstallatie (regenwaterput)

Sinds mei 2022 kan je op https://www.groenblauwpeil.be/ berekenen hoe groot een hemelwaterput moet zijn om jouw verbruik te dekken.

Met een regenwaterput kunt u ‘hemelwater’ gebruiken om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u investeert in een regenwaterinstallatie.

Of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat, kunt u opzoeken met de Premiezoeker.

  • Kies categorie ‘Rond het huis
  • Voer uw postcode in.
  • Vink dan ‘Regenwater, afvalwater’ aan (in ‘Bouwen en verbouwen’)

Ook de Vlaamse overheid geeft een premie via Mijn VerbouwPremie voor sanitair.

Voor wie?

Voor nieuwe woningen – vergund na 1 juni 2001 – is het opvangen en vertraagd afvoeren van hemelwater verplicht. Voor woningen die vergund zijn voor deze datum, kan een premie aangevraagd worden bij de gemeente.

Voorwaarden

  • Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de hemelwaterinstallatie aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.
  • Uw gemeente kan nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Procedure

Neem contact op met de milieudienst of de technische dienst van uw gemeente.

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente.

De gemeente Bierbeek geeft ook nog een extra subsidie voor infiltratievoorzieningen en de plaatsing van een hemelwaterput of regenwaterput, indien deze niet werd opgelegd door de omgevingsvergunning. Lees het reglement hieronder, alsook het aanvraagformulier (in word in te vullen).