Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning

Wie een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten op het openbare waternet, kan zijn putwater jaarlijks gratis laten controleren. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij uw waterbedrijf.

Voorwaarden

U kunt een gratis controle van uw putwater aanvragen als u:

  • eigenaar bent van een woning in het Vlaamse Gewest
  • een eigen grondwaterwinning hebt
  • én geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het waternet).

Deze gratis controle

  • geldt niet voor kraanwater. De kwaliteit van het kraanwater wordt automatisch gecontroleerd door de waterbedrijven.
  • geldt niet als u wel kunt aansluiten op het waternet. In dit geval moet u zelf een controle aanvragen bij een erkend laboratorium voor wateranalyse. Zo’n controle is niet gratis.

Procedure

  • Als u recht hebt op de gratis controle van uw putwater, moet u een aanvraag indienen bij uw waterbedrijf.
  • Het waterbedrijf spreekt telefonisch een datum met u af waarop ze een staal komen nemen van het putwater.
  • Het waterbedrijf analyseert het waterstaal. Daarna krijgt u van het Departement Zorg een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt 6 tot 8 weken.

Bedrag

Kosten

De wateranalyse is gratis.