Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk. 

Voorwaarden

  • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
  • U hebt een beperkt inkomen.
  • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
  • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

U wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. De rit vraagt u aan 48 uur op voorhand.

Bedrag

Het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale bedraagt 10 euro. Per rit betaalt u een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt gemiddeld 0,30 euro/km.

Bent u een rolstoelgebruiker of een minder mobiele persoon die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, dan biedt de dienst DAV u individueel vervoer van deur tot deur, met een vervoermiddel met rolstoellift.

Dienst aangepast vervoer (DAV) - Leuven - 016 20 53 83 - dav.dispatching@vzwmobiel.be.

Op www.vzwmobiel.be/dav vind je meer informatie, ook over de Mindermobielencentrale en over de minibus van de Stad Leuven.