Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk.

Voorwaarden

 • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
 • U hebt een beperkt inkomen.
 • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
 • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

U wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. De rit vraagt u aan 48 uur op voorhand.

Bedrag

Het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale bedraagt 10 euro. Per rit betaalt u een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt gemiddeld 0,30 euro/km.

Bent u een rolstoelgebruiker of een minder mobiele persoon die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, dan biedt de dienst DAV u individueel vervoer van deur tot deur, met een vervoermiddel met rolstoellift.

Dienst aangepast vervoer (DAV) - Leuven - 016 20 53 83 - dav.dispatching@vzwmobiel.be.

Op www.vzwmobiel.be/dav vind je meer informatie, ook over de Mindermobielencentrale en over de minibus van de Stad Leuven.

Parkeerplaatsen mensen met een handicap

Mensen met een handicap die over een eigen wagen beschikken, kunnen gratis parkeren op speciaal voor hen toegeruste parkeerplaatsen. Deze zijn aangeduid met een bord.Je vindt een gemeenteplan met alle parkeerplaatsen op www.onwheelsapp.com/app/parkeerplaatsen.

Er zijn speciale parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op de volgende plaatsen:
 • Bierbeek:Dorpsstraat 6
 • Bierbeek: Dorpsstraat 18
 • Bierbeek: parking gemeentehuis en de borre Speelpleinstraat 8-10
 • Bierbeek: Bergstraat 13-15
 • Bierbeek: Schoolstraat 35
 • Korbeek-Lo: Vlinderlaan 22
 • Korbeek-Lo: Vengerstraat 7
 • Korbeek-Lo: Kloosterstraat 16
 • Korbeek-Lo: Pastoriestraat 1-3
 • Lovenjoel: Kerselaarlaan 21
 • Lovenjoel: Stationsstraat 41-47
 • Lovenjoel: Stationsstraat 76
 • Lovenjoel: Keizerstraat 18
 • Opvelp: Hoegaardsesteenweg 4-10

Oproep: deze plaatsen zijn voorbehouden voor mensen met een handicap.
Voor andere chauffeurs is het verboden om deze plaats in te nemen - ook niet voor even!