Klusjesdienst

Een woning vraagt heel wat onderhoud. Maar door lichamelijke klachten of sociale omstandigheden wordt dit steeds moeilijker. Hier kan de klusjesdienst van het OCMW soelaas brengen. 

Voorwaarden

 • Je bent inwoner van de gemeente Bierbeek én
 • Je hebt door omstandigheden (ouderdom, ziekte, ongeval, handicap …) een zorg- en ondersteuningsnood en ondervindt moeilijkheden om jouw directe woonomgeving (in en rond de woning) veilig en comfortabel te houden.

Procedure

 • Je kan klushulp aanvragen bij de dienst thuiszorg van dienst Welzijn via 016 46 10 74 of thuiszorg@ocmwbierbeek.be.
 • De maatschappelijk werker komt bij jou op huisbezoek en bekijkt of er klushulp opgestart kan worden

Taken

 • We voeren enkel kleine en kortdurende klussen uit die de veiligheid en het wooncomfort bevorderen of op een aanvaardbaar niveau houden/brengen.
  • Dit kunnen klussen zijn in en rond de woning.
 • Voor een uitgebreid overzicht van mogelijks uit te voeren taken, zie het bijgevoegde ‘beleid klusdienst aan huis Bierbeek’.

Kostprijs 

 • Je betaalt een bijdrage afhankelijk van jouw gezinsinkomen (minimaal 10 euro per uur - maximaal 30 euro per uur)
  • In uitzonderlijke situaties kan er een prijsafwijking aangevraagd worden aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.