Mantelzorgpremie

Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in je directe omgeving, dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

De mantelzorger

 • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
 • biedt landurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

 • woont thuis (zelfstandig of inwonend) in Bierbeek 
 • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken ...

Bijkomende voorwaarde: 

 • De zorgbehoevende en mantelzorger moeten minstens 18 punten scoren op het inschalingsdocument van het sociaal onderzoek van de mantelzorgtoelage.

Procedure

 • De mantelzorger en zorgbehoevende vullen samen het aanvraagformulier in. 
 • Je bezorgt het aanvraagformulier aan de dienst Thuiszorg van dienst Welzijn: 
  • Per post: Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek
  • Per e-mail: thuiszorg@ocmwbierbeek.be
  • Fysiek: aan de onthaalbalie van dienst Welzijn/OCMW (Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek) 
 • De maatschappelijk werker komt op huisbezoek om te kijken of je in aanmerking komt om de gemeentelijke mantelzorgtoelage te ontvangen.
 • Jaarlijks in december bezorgen de mantelzorger en zorgbehoevende een verklaring op eer aan de dienst thuiszorg waarin ze verklaren nog steeds aan alle voorwaarden met betrekking tot de mantelzorgtoelage te voldoen.
 • Indien toegekend én jaarlijkse verklaring op eer ontvangen: de mantelzorgtoelage wordt halfjaarlijks (januari & juli) op de rekening van de mantelzorger gestort

.