Mantelzorg

Als je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in je directe omgeving verleent, dan ben je een mantelzorger. Dat kan in verschillende relaties tot elkaar: een ouder die voor zijn kind met een handicap blijft zorgen, of een volwassen kind dat voor zijn zorgbehoevende ouder zorgt. Het kan gaan over partners die elkaar mantelzorg geven, maar even goed voor een goede vriend of een gebuur.

Als mantelzorger sta je dus niet alleen. En ook Bierbeek wil je daarin steunen.

In Bierbeek bestaat een mantelzorgpremie, meer info via deze link.

Er is binnen de Welzijns-ouderenraad (WOR) ook een werkgroep 'mantelzorg'. Ook daarover krijg je meer info op de link hiernaast.

In het kader van de Vlaamse zorgverzekering voorziet men een 'zorgbudget voor ouderen met zorgnood' van 130 euro per maand voor mantelzorg (niet-medische kosten). Hier voor doe je een aanvraag bij de zorgkas van de zorgbehoevende. Zie onder de link hiernaast.

Andere belangrijke info

  • Als je iemand verzorgt, heb je onder bepaalde redenen recht op verlof: zo bestaat het ouderschapsverlof (dat verlengd wordt als je kind een handicap heeft), verlof voor medische bijstand en palliatief verlof. Dit is een recht, dat de werkgever NIET kan weigeren.
  • Voor extra hulp kan je terecht bij de thuiszorgdiensten van het OCMW of van andere private diensten.
  • Het wzc d'Eycken Brug biedt ook hulp aan: in dagcentrum De Dagvlinder kunnen zorgbehoevende ouderen overdag terecht. En in d' Eycken Brug is er ook plaats voor kortverblijf: voor maximaal 90 dagen kan een oudere daar verblijven na een ziekenhuisopname of om de mantelzorger even te ontlasten.