Milieuhinder voorkomen

Milieuhinder

We krijgen allemaal op één of andere manier te maken met milieuhinder, zowel thuis als op de werkvloer, in het verkeer, enz. Vaak zijn we daar met z'n allen verantwoordelijk voor. Zoals blijkt uit recente enquêtegegevens is de meeste hinder afkomstig van verkeer en vervoer. Daarnaast is burenhinder niet onbelangrijk. Een groot deel van de milieuhinder kunnen we vermijden door kleine ingrepen of door veranderingen in onze gewoonten.

Als het dan toch nog misloopt...
Het eerste aanspreekpunt in geval van milieuhinder is je gemeente. Vaak is dat ook de overheidsdienst die voor een oplossing kan/moet zorgen. Daarnaast zijn er verschillende andere overheidsdiensten die toezien op de naleving van de milieureglementering.

Lawaaioverlast?

Regelmatig last van lawaai in je buurt? Meld het aan de milieudienst. Afhankelijk van de oorzaak wordt de melding behandeld door politie of gemeente.

  • Schakel de politie in als de lawaaihinder veroorzaakt wordt door particulieren (bv. je buren), het verkeer of de bezoekers van een café of restaurant.
  • Schakel de gemeente in als de lawaaihinder veroorzaakt wordt door bedrijven of hinderlijke inrichtingen (bv. feestzaal). Doet de hinder zich buiten de kantooruren voor, dan neem je alsnog contact op met de politie.

Stof-, geur- of lichthinder 

Een milieuklacht neerleggen en laten registreren

  • Bij je gemeente: neem contact op met de milieudienst van uw gemeente – 016 46 87 87 – milieu@bierbeek.be.
  • Men zal je daar vertellen of je klacht geregistreerd kan worden en hoe je dat best aanpakt: schriftelijk, telefonisch of per e-mail.
  • Voor dringende zaken of indien de milieudienst niet bereikbaar is (buiten de kantooruren), kan je contact nemen met de lokale politie:
    • Bij de provincie: je richt een brief aan de gouverneur en/of de cel hinder (dienst leefmilieu) van de provincie Vlaams-Brabant. Je kan je klacht ook mailen naar milieuklachten@vlaamsbrabant.be