Kapel van Sint-Ermelindis

De kapel bevindt zich op een historische plek. Rond het jaar 630 woonde hier op Ter Donk, het oude Odunca, prins Ermenoldus en prinses Ermesindis. Er werd gezegd dat de familie verwant was met Pepijn van Landen, de eerste hertog van Brabant. Zij kregen een dochtertje Ermelindis.

Het gezin leefde geïnspireerd door het prille christendom.

Het meisje Ermelindis koos radicaal voor een leven in zuiverheid en volledige toewijding aan God. Zij bracht veel tijd door in gebed en bezinning.

Om zich volledig ter beschikking te kunnen stellen van God, besloot zij haar familie te verlaten en in de eenzaamheid te gaan leven. Haar ouders wilden haar immers uithuwelijken, zoals dat in die tijd gebruikelijk was.

De legende zegt dat Ermelindis, vooraleer weg te trekken uit Lovenjoel, eerst haar mooie lange haren afknipte, om zo aan te tonen dat zij afstand deed van de aardse schoonheid.

Haar ouders schonken haar de inkomsten van het landgoed Odunca, maar zij schonk haar bezittingen weg aan de armen.

Zij trok zich terug in Bevekom, waar ze in armoede en zuiverheid een streng kluizenaarsleven leidde, boete deed en veel bad.

Maar in Bevekom werd ze niet met rust gelaten. Twee heren van Bevekom waren verliefd op haar en wilden haar bezitten.

God waakte. Door een engel gewaarschuwd, vluchtte Ermelindis naar een plaats die de engel aanduidde: Meldert.

Onderweg werd ze achtervolgd door één van de heren. Daarom verborg ze zich tussen een kudde schapen. Ze stak haar wandelstok in de grond en terstond veranderde die in een bloeiend doornboompje. Toen haar achtervolger dat vernam, begreep hij het zinloze van zijn achtervolging en liet Ermelindis met rust.

In Meldert leefde Ermelindis erg primitief, in een hut, trouw aan haar belofte van armoede, in zuiverheid en stil gebed, zonder grote dingen te doen.

Op een herfstdag, 29 oktober, omstreeks het jaar 665 overleed Ermelindis in Meldert, waar ze werd begraven.

48 jaar later werd haar graf op wonderlijke wijze ontdekt. Op die plaats werd een kapel en later ook een kerk gebouwd.

De mensen uit de omgeving moeten sterk onder de indruk gekomen zijn van de uitzonderlijke wijze waarop Ermelindis trouw bleef aan haar belofte van zuiverheid en armoede. Een sterke verering kwam op gang en duurt tot op vandaag voort, zowel in Meldert als in Lovenjoel, als ver daarbuiten.

We weten met zekerheid dat in Lovenjoel een levendige verering bestond al voor de Franse Revolutie. Jaarlijks wordt de bron gewijd.

Geschiedenis van de kapel:

In 1857 bouwde de familie Deconinck hier een kleine kapel. In 1927 werd die kapel vergroot door de familie Vandenbroeck, uit dankbaarheid. Omdat de kapel bouwvallig werd bouwde de gemeente in 2012 een volledig nieuwe kapel met steun van de Europese Gemeenschap en van de plaatselijke bevolking. Ze werd op 28 oktober 2012 ingewijd door Mgr. Lemmens, hulpbisschop van Mechelen-Brussel.

Jaarlijks, op pinkstermaandag, komen enkele honderden bedevaarders hier eucharistie vieren, wordt de bron achter de kapel gewijd en worden relieken vereerd.

De relieken van de heilige Ermelindis worden nog altijd bewaard in een prachtig schrijn in de kerk van Meldert. Ze werden met de koolstof 14-methode onderzocht en als authentiek uit het begin van de zevende eeuw bevonden.

Binnen in de kapel:

Het beeld

Het huidige beeld in eikenhout werd door beeldhouwer Louis Pittonvils uit Meensel-Kiezegem gemaakt ter vervanging van het gipsen beeld dat in 2023 uit de kapel werd ontvreemd. Het beeld werd gemaakt naar gelijkenis met het Sint-Ermelindisbeeld dat zich in de Sint-Lambertuskerk te Lovenjoel bevindt.

De keramieken aan de wanden zijn van de hand van Stéphane Terlinden uit Nodebais.

Ze stellen het leven van de heilige Ermelindis voor:

Links:

 1 en 2 Doopsel van Ermelindis
 Haar christelijke opvoeding
 3 Ermelindis biddend en mediterend
 4 Ermelindis verzaakt aan aardse schoonheid en knipt haar haren af
 5 en 6 Ermelindis schenkt haar bezit weg aan de armen

 Haar kluizenaarsbestaan in Bevekom

Rechts:
 7 Een engel waarschuwt Ermelindis.
 Zij verbergt zich tussen schapen, plant haar wandelstok die gaat bloeien
 8 Ermelindis wordt door engelen begraven
 9 Haar graf wordt op wondere wijze ontdekt
10 en 11 Ermelindis wordt bij een kleine kapel vereerd door blinden, kreupelen en zieken.

 Ermelindis wordt vereerd te Meldert.

Het doek boven de toegangsdeur stelt een kudde schapen voor met het bloeiend doornboompje (uit de legende).

De ex voto’s links en rechts van de deur werden door bedevaarders opgehangen als dank voor een verkregen gunst.

 

De glasramen

Links

Vooraan: Foi (geloof)

Midden: Lelie van zuiverheid

 Achteraan: Liefde

Rechts:

Vooraan: Esperance (hoop)
 Midden: Vlammen

 Achteraan: Doornboompje (verwijst naar de legende)

De twee glasramen vooraan werden uit de vorige kapel bewaard.

De heilige Ermelindis wordt aangeroepen tegen koorts, lamheid en oogpijn.

 

In de kapel kunnen noveenkaarsen gekocht en geofferd worden.

Een (kleine) financiële bijdrage voor de permanente versiering van de kapel (bloemen en planten) is zeker welkom. De kerkfabriek opende hiervoor een speciaal rekeningnummer: BE75 7440 3119 1351.

Misintenties kunnen worden aangevraagd bij het zonesecretariaat tel. 016/46 01 85.

Jaarlijkse bedevaart naar de kapel met eucharistieviering op Pinkstermaandag om 9.30 uur

Ligging: Sint-Ermelindisstraat, voetweg naast nr. 21

Bereikbaarheid:

  • fietsroutenetwerk: vlakbij knooppunt 94
  • bushalte Weterbeekstraat (bus 8)
  • met de auto: Stationsstraat - parking aan voetbalplein Union Lovenjoel, Stationsstraat
  • de veldweg naar de kapel kan bij regenweer nogal drassig zijn

Meer info: naar aanleiding van de zesde erkenning van de relieken in 2000 werd een boek uitgegeven waaraan diverse auteurs, waaronder Jos Dewinter uit Lovenjoel meeschreven. Het boek is uit te lenen in de bib. Werkgroep Meldert 2000, Ermelindis van Meldert: Ter Donk, Bevekom, Meldert, uitg. 2000