Gewonde, dode of verloren dieren?

Soms gebeurt het dat je een dood of gewond dier tegenkomt. Vaak is het dier slachtoffer geworden van het verkeer. Wat kan je doen? En wat met verloren gelopen dieren?

Een belangrijke regel: indien het dier - dood of gewond - een risico vormt voor jouw veiligheid, voor de omgeving of voor het verkeer, verwittig dan direct de politie via 101.

Verder: raak het dier niet aan! Niet alleen omwille van jouw eigen veiligheid (dieren in levensnood kunnen soms bijten of krabben), maar ook omwille van gezondheidsrisico.

Verder is het belangrijk om te kunnen detecteren over welk dier het gaat: is het een huisdier, een wild zoogdier of een vogel? Het is erg belangrijk dat je steeds een melding doet in het kader van onderzoek en zodat de overheid gepaste maatregelen kan nemen.

Je vindt alle informatie op www.vlaanderen.be/een-gewond-dood-of-verloren-gelopen-dier-gevonden.